Thức ăn chăn nuôi 

 Kali Clorua

- Công thức hóa học: KCl            
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật, cấp tinh khiết
- Công dụng: Dùng trong dược phẩm, dầu khí, kỹ thuật phim ảnh.
Magie Sulfat

- Công thức hóa học: MagSO4.7H2O
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Áp dụng trong sản xuất thức ăn gia súc, làm nguyên liệu sản xuất phân bón vi lượng.


Bissulfit Natri

- Công thức hóa học: NaOHNaHSO3            
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng trong nhiều ngành công nghiệp và nông nghiệp như khử trùng, xử lí nước…

 

Mono Amon Photphat – MAP

- Công thức hóa học: (NH4)H2PO4            
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật, cấp thực phẩm
- Công dụng: Dùng lên men vi sinh trong sản xuất bột ngọt, men bánh mì, dùng làm phân bón vi lượng…Mono Kali Photphat - MKP

- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật, cấp thực phẩm
- Công dụng: Dùng lên men vi sinh trong sản xuất bột ngọt, men bánh mì, dùng làm phân bón vi lượng… 


Di Amon Photphat - DAP

- Công thức hóa học: (NH4)2HPO4            
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng để sản xuất phân bón vi lượng cho cây cảnh, cây trồng …

 

Natri Dihydrophotphat và Natri Photphat

- Công thức hóa học: + NaH2PO4.2H2O
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng để sản xuất phân bón vi lượng cho cây cảnh, cây trồng …


Natri Photphat

- Công thức hóa học: Na3PO4.12H2O  
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng để sản xuất phân bón vi lượng cho cây cảnh, cây trồng …

Tin tức khác