Hóa chất cơ bản 

Xút (Natri hydroxyt) 20%, 32%, 45%, 50%


- Công thức hóa học: NaOH
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật, cấp thực phẩm
- Công dụng: Sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như chất tẩy rửa, sơn, sản xuất giấy, công nghệ lọc dầu, công nghệ dệt nhuộm, thực phẩm, xử lý nước, sản xuất các loại hóa chất đi từ xút như Silicat Natri, Al(OH)3, PAC… 

Clo lỏng

- Công thức hóa học: Cl2       
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng trong xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu, làm chất tẩy màu trong công nghiệp giấy, dệt…

 

Axít Sunfuric 50%, 98%

 

- Công thức hóa học: H2SO4       
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật, cấp tinh khiết
- Công dụng:
•    Axit Sunfuric kỹ thuật: Dùng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như sản xuất phèn lọc nước, ắc quy, luyện kim, chất tẩy rửa, chế biến dầu mỏ, phân bón, phẩm nhuộm, thuốc nổ, tơ sợi, giấy, sơn, dược phẩm, chất dẻo, các sản phẩm gốc sunfat...
•    Axit Sunfuaric tinh khiết: Dùng trong phòng thí nghiệm, công nghệ điện tử và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao

Axít phốtphoric

 

- Công thức hóa học: H3PO4
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật, cấp thực phẩm
- Công dụng: Dùng trong sản xuất phân bón, xử lý nước, hương vị trong nước ngọt, sản xuất dược phẩm, sản xuất các sản phẩm gốc phốtphat… 

 


Axít Clohydric 25%, 32%, 35%

- Công thức hóa học: HCl
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật, cấp thực phẩm
- Công dụng: Dùng sản xuất bột ngọt, nước tương, mạ điện, công nghệ dầu mỏ, tổng hợp các chất hữu cơ, sản xuất các sản phẩm gốc clo ...

Tin tức khác