Ponceau 4R E-124. 
Thông tin sản phẩm 

Ponceau 4R E-124.
Màu đỏ boxdeur, dùng tạo màu cho thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, bánh kẹo, nước ngọt, rượu bia, kem...

Sản phẩm khác