Inositol. 
Thông tin sản phẩm 

Inositol.
Medical ngành công nghiệp: Inositol có chức năng tương tự cho vitamin B1.Được sử dụng rộng rãi trong các tài liệu của sản xuất phức hợp vitamin chuẩn bị, có thể chữa trị nhiều bệnh như: gan-hardening, như mơ gan, mạch máu-cứng, cholesterol và cao hơn thùng carton-tetrachlonide poisoning.It''''s cũng được sử dụng như y tế trung cấp để copose nicotinic acid inositol thực tế.

Sản phẩm khác