Fish Sauce Flavor Salmon L-017079 
Thông tin sản phẩm 

Chất lỏng màu trắng hoặc nâu vàng,có mùi đặc trưng của sản phẩm nước mắm và hải sản.

Sản phẩm khác