Fish Sauce Flavor Rice L-023927. 
Thông tin sản phẩm 

Fish Sauce Flavor Rice L-023927.
Chất lỏng màu trắng hoặc nâu vàng,có mùi đặc trưng của sản phẩm nước mắm và hải sản.

Sản phẩm khác