Potassium Sorbate  
Thông tin sản phẩm 

Được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm an toàn thực phẩm như antiseptic, trong bơ và salad dầu để ngăn ngừa Lactic acid lên men. Bảo tồn cookie, bánh và bánh mì freshness. Ngăn chặn các nước và giấm khuôn mẫu và cải thiện khẩu vị. Bảo quản thịt, thủy sản phẩm freshness, đặc biệt l trong ngnh cơng nghiệp emulsification

 

Sản phẩm khác