Tertiary Butylate Hydroxy Quinone  
Thông tin sản phẩm 

Tertiary butylate hydroxy quinone , hay cịn gọi l BTHQ nĩ được sử dụng trong nghnh chế biến thực phẩm cĩ chức năng chống oxy hĩa dầu, giảm thiểu được sự phn hủy của sản phẩm , thiu thối hoặc bị ln mi khi dng dầu mỡ để chin. 

Sản phẩm khác