Sodium Erythorbate E316  
Thông tin sản phẩm 

Sodium Erythorbate FCCIV M số: E316 CAS: 6381-77-7 Độ tinh khiết: 95,5 - 98,0 Chất lượng đạt: 98,0% - 100,5% Kim loại nặng: 10 ppm max Chì: 5 ppm max Mu sắc: trắng Dạng: Tinh thể bột hay granules . 

Sản phẩm khác