Carageenan WD 3487 
Thông tin sản phẩm 

Carageenan WD 3487

Đóng gói: 25kgs/bao
Xuất xứ: Philippine

Công dụng: Chất tạo gel, tạo đông, tạo kết dính trong sản xuất rau câu, kem ăn, chả lụa, xúc xích....................

Sản phẩm khác