DL - Alanine 
Thông tin sản phẩm 

DL - Alanine

Xuất xứ: Japan
Đóng gói: 25kgs/bao

Công dụng: Điều vị cho thực phẩm, thủy sản
Hàm lượng sử dụng: 0.1 - 0.5%  

Sản phẩm khác