Recodan CM - M 
Thông tin sản phẩm 

Recodan CM - M

Xuất xứ: Danisco
Đóng gói: 20kgs/thùng

Công dụng: Chất nhũ hóa hỗn hợp dùng trong sữa , Chocolate Milk, chống tách nước trên bề mặt sản phẩm sữa.....

Sản phẩm khác