CARRAGEENA AQUAGEL WD–3466 
Thông tin sản phẩm 

CARRAGEENA AQUAGEL WD–3466

Tên sản phẩm

AQUAGEL WD-3466

Nhà cung cấp

Philippine

Bao gói

25 kg

Mô tả sản phẩm

 

AQUAGEL WD-3466 là hỗn hợp đặc biệt của Carrageenan và Hydrocolloid gum được sử dụng như một chất làm đông cho sản phẩm thạch. Tạo khối đông trong suốt.

AQUAGEL WD-3466 cũng tạo kết cấu đồng nhất mịn và rắn chắc. Không như các chất tạo đông khác. 

AQUAGEL WD-3466 tạo đông rất nhanh và chảy tại nhiệt độ cao.

 

Ứng dụng:

Dùng trong sản xuất Thạch, Rau câu, bánh flan

Sản phẩm khác