Huơng liệu thực phẩm mặn  
Thông tin sản phẩm 

Huơng liệu thực phẩm mặn

Hương nước tương – Maggi

Hương nước mắm – Fish sauce
Hương thịt heo – Pork
Hương thịt bò – Beef
Hương thịt gà – Chicken
Hương tôm – Shrim
Hương cua – Crab
Hương thịt - Meat. . .

 

Sản phẩm khác