Vitamin 
Thông tin sản phẩm 

VITAMIN PP - NIACINAMIDE

Xuất xứ: DSM - Đức

Công dụng: Bổ sung vitamin trong thực phẩm, fish, dược phẩm

VITAMIN C - L - SODIUM ASCORBATE

Xuất xứ: DSM - Anh

Công dụng: Bổ sung vitamin trong thực phẩm, fish, dược phẩm


VITAMIN B1 - THIAMINE MONONITRATE

Xuất xứ: DSM - Đức

Công dụng: Bổ sung vitamin trong thực phẩm, fish, dược phẩm


VITAMIN B6

Xuất xứ: DSM - Đức

Công dụng: Bổ sung vitamin trong thực phẩm, fish, dược phẩm


VITAMIN E

Xuất xứ: DSM - Đức

Công dụng: Bổ sung vitamin trong thực phẩm, fish, dược phẩm


VITAMIN B2

Xuất xứ: DSM - Đức

Công dụng: Bổ sung vitamin trong thực phẩm, fish, dược phẩm
Sản phẩm khác